Werkwijze

Ieder mens is verschillend. Daarom bieden we logopedie op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar naar de stoornis in combinatie met de cliënt. We proberen zo veel mogelijk de achterliggende problemen in kaart te brengen. Zo komen we tot een persoonlijk behandelplan dat voor elke cliënt weer anders is.

De eerste afspraak noemen we het intakegesprek. Bij het intakegesprek worden algemene gegevens verzameld en brengen we samen met u de hulpvraag in kaart. Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Na het onderzoek wordt er een diagnose gesteld en bepalen we in overleg de vervolgaanpak.

Soms blijkt na het logopedisch onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is. Als er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. Na elke behandeling worden er oefeningen meegegeven. Om vooruitgang te boeken is het van belang dat deze oefeningen ook thuis worden gedaan. Bij kinderen wordt de logopedische behandeling spelenderwijs aangepakt.

De behandeling van kinderen gebeurt vaak met ouder(s) erbij. Ouder(s) zijn immers de co-therapeuten, zodat de therapie thuis ook kan worden voortgezet. Tijdens en vooral na de therapie wordt dan ook actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Soms kan de aanwezigheid van ouder(s) de behandeling belemmeren. Dan wordt er gevraagd of ze tijdens de behandeling in de wachtruimte willen wachten. Aan het einde van iedere sessie wordt besproken hoe de sessie is verlopen en waarmee u thuis aan de slag kunt gaan.

Iedere behandeling duurt ongeveer dertig minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, maar indien nodig kan de frequentie variëren. Behandeling vindt doorgaans plaats in de praktijk, maar kan op indicatie ook thuis plaatsvinden.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd. De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en de cliënt en logopedist tevreden zijn over het resultaat.

Meer weten of een afspraak maken?

Naar contact pagina